Żywice konstrukcyjne

Żywice orto- i tereftalowe oraz DCPD do produkcji laminatów poliestrowo – szklanych to preakcelerowane, tiksotropowane żywice o obniżonej emisji styrenu w trakcie przetwarzania. 
Żywice konstrukcyjne ortoftalowe stosowane do produkcji sprzętu pływającego posiadają atest wydany przez DNV.

Symbol TYP LEPKOŚĆ [mPa·s] CZAS ŻELOWANIA [min] T MAX [°C] HDT [°C]
11.LM-01/1 ORTO 1100-1500 25-35 95 60
11.LM-02 ORTO 1100-1500 20-30 120 60
DL.115-5/4 DCPD 500-650 30-38 130 85
DL.116-5/3 DCPD 500-650 20-35 130 85
DL.145-2 TERE/DCPD 1100-1500 25-35 120 60
14.LM-01 TERE 1100-1500 20-30 120 78