Żywice do Solid Surface

Żywice poliestrowe podczas sporządzania mieszanki przyjmują duże ilości wypełniaczy, a w trakcie dotwardzania charakteryzują się niskim pikiem egzotermicznym. Gotowe wyroby wykazują minimalny skurcz.

Symbol TYP LEPKOŚĆ [mPa·s] CZAS ŻELOWANIA [min] T MAX [°C] HDT [°C]
171.SDF-01 IZO/NPG 550-650 8-20 160 70
171.SDF-06 IZO/NPG 600-800 15-20 165 70