Żywice do wyrobów sanitarnych

Żywice stosowane do wzmacniania gotowych wyrobów akrylowych tj. wanien i brodzików.
Charakteryzują się niskim pikiem egzotermicznym i dobrą przyczepnością do akrylu i ABS.

Symbol TYP LEPKOŚĆ [mPa·s] CZAS ŻELOWANIA [min] T MAX [°C] HDT [°C]
11.A-01 ORTO 250-400 10-15 140 59
11.A-02 ORTO 350-450 6-7,5 140 59
11.A-02/WS ORTO 350-450 12-14 125 59
11.A-15 ORTO 110-160 5-10 140 54